כפרים

מתוך Ashes of Creation Wiki
(הופנה מהדף Village)
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
Node at village stage.[3]

A village is the third stage of node advancement.[3]

At the Village Stage, the camp becomes a small frontier town. There are some permanent structures in place at this level, as well as the beginning of local Government. The Development Area feels permanent and lived in. You'll find buildings developed with more advanced materials, features such as stone and mortar, fences, and other common structures. The Village Stage will also unlock a Special Building that grants unique utility to its Node Type - Military, Economic, Divine or Scientific; we’ll share further details on those buildings in future entries in this series that cover each specific Node Type.[4]Margaret Krohn

פיתוח צומת

המחשה של פיתוח צומת משממה(שלב 0) למטרופולין(שלב 6).

צמתים מתפתחים על ידי איסוף של נקודות ניסיון (XP) מפעולות של שחקנים בקרבת מקום. כאשר שחקנים משלימים תוכן בתוך אזור ההשפעה של צומת (האזור סביב הצומת), הם תורמים את נקודות הניסיון לפיתוח הצומת. נקודות הניסיון הניתנות לצומת יכולות אז להשתנות בהתאם לאירועים והישגים מסוימים. כאשר צומת צובר את כמות נקודות הניסיון הנדרשת, הוא עובר את תהליך ההתפתחות לשלב הבא. ישנם כמה מקרים יוצאי דופן שבהם צומת אינו יכול להתקדם למרות שיש לו את הניסיון הנדרש - לרוב, צומת אינו יכול להתקדם אם הוא צמית של צומת אחר והיה מתקדם לאותו שלב של צומת האב שלו. [4]Margaret Krohn

פעילות של שחקנים אזרחים ושחקנים לא אזרחים (משימות, איסוף, פשיטות וכו.) בתוך אזור השפעה של צמתים נוספת לפיתוח אותו הצומת (התפתחות) .[5] לצמתים יש שבעה שלבים של התפתחות, עם סף של ניסיון (xp) לכל שלב. כאשר צומת צובר מספיק ניסיון בשביל השלב הנוכחי, הוא מתקדם לשלב הבא.[6]


שלב הצומת.[5] שם נרדף.[7] מסגרת זמן להתפתחות.[5] דיור לשחקנים.[8]
0. שממה -
1. משלחת הצטלבות כמה שעות -
2. מחנה מאהל הרבה שעות -
3. כפר - כמה ימים בתים קטנים
4. עיירה - הרבה ימים בתים בינוניים
5. עיר - כמה שבועות בטים גדולים
6. מטרופולין מטרו הרבה שבועות אחוזות

איזור ההתפתחות של הצומת הוא היכן שציביליזציה תופיע כאשר צומת מתפתח. ככל שהצומת עולה שלבים, בניינים שונים, דמויות ללא שחקן (NPCs), ושירותים יהפכו לזמינים באיזור ההתפתחות. ככל שרמת הצומת גבוהה יותר, כך איזור ההתפתחות יהיה מורכב ומאוכלס יותר. אזור ההתפתחות ישתנה גם בהתאם לסוג הצומת - כלכלי, צבאי, מדעי, או שמימי; נרחיב יותר על כל אחד מהסוגים בפוסטים עתידיים בסדרה הזו. [4]Margaret Krohn

איור המחשה. התקדמותם של צמתים שבתוך אזור השפעה של צמתים מתקדמים יותר תהיה חסומה על ידי הצמתים המתקדמים יותר. [9] אזורי השפעה יהיו ככל הנראה צורות לא סמטריות במשחק, העיגולים שבאיור הם רק להמחשה.

בתחילת צומת שלב 3, כאשר צומת מתפתח, הוא משעבד את הצמתים שבקרבתו והופך אותם להיות הצמיתים שלו (Vassals). צמתים צמיתים שייכים לצומת האב שלהם וחייבים תמיד להיות לפחות שלב אחד מתחת לצומת האב. זה אומר שצמתים צמיתים לא יכולים לגדול עד שצומת האב מתקדם בשלב. צמתים צמיתים נותנים עודף ניסיון לצומת האב שלהם, ויכול להיות להם צמתים צמיתים משלהם, כל עוד הם בתוך איזור ההשפעה של צומת האב. הם כפופים לממשל, לבריתות, למלחמות, למיסים ולסחר של צמתי האב שלהם והם מסוגלים לקבל מהם סיוע פדרלי. צומת צמית לא יכול להכריז מלחמה על צומת האב שלו או על כל אחד מהצמיתים שלו. אזרחי של צמתים צמיתים מחוייבים למדיניות הדיפלומטיות של צומת האב שלהם.[6]Margaret Krohn

התפתחות של צומת חושפת את התוכן הייחודי שלו, שבאה במחיר של נעילת טבעת הולכת וגדלה של צמתים שכנים מלהתפתח לשלב הבא. [10]

צמתים מתפתחים לשלב הראשון במהירות. זה מאפשר שירותים של דמויות ללא שחקן כמו מכר או בנקאות של חפצים. [11]

 • ככל שצומת מתקדם כך אזור השפעה שלו גדל.[3]
 • צמתים פחות מתקדמים (מכונים צמתים צמיתים) שנמצאים בתוך איזור השפעה של צומת מתקדם יותר יכולים עדיין לצבור XP, אבל חייבים להשאר בשלב התפתחות נמוך יותר מהצומת הדומיננטי.[9]
  • מערכת הצמיתים מתחילה כאשר צומת מגיע לשלב 3 (כפר), אבל צמתים חברים שמתחת לשלב 3 יכולים גם לחסום את הגדילה של השכנים המיידים שלהם.[12]
 • בגלל האופן בו אלגוריתם ההתרחבות מחשב את ההתרחבות הטריטוריאלית (אזור השפעה) במהלך פיתוח צומת, קיימת אפשרות קטנה ששני צמתים באותו שלב יהיו בסופו של דבר קרובים זה לזה.[13]
  • אלגוריתם הרחבת הטריטוריה לוקח בחשבון את החוף הקרוב ביותר, צמתים שכנים, ואת מפת החום של שחקנים באזורים הסמוכים במהלך השבועות או החודש האחרון.[14]

הדרך שבה האלגוריתם מרחיב שטחים לוקחת בחשבון כמה דברים: דבר ראשון היא לוקחת בחשבון את החוף לדוגמה היכן החוף הכי קרוב. דבר שני היא לוקחת בחשבון את הצמתים הסמוכים כך שהוא יוכל להשתלט עליהם ולהפוך אותם לצמיתים שלו, אבל מה שחשוב יותר זה בעצם האוכלוסייה הראשונית שנקבעת על ידי בחירת השחקנים את הגזעים שלהם. מכיוון שיש לנו תשעה גזעים שונים וארבע נקודות התחלה שונות שמתפצלות, צפיפות האוכלוסייה של כל שרת הולכת להכתיב למעשה את הצמתים הראשונים שיהיו מאוכלסים מאוד ואז הגרעין הראשוני הזה הוא זה שהולך לקבוע את מבנה כל צומת תוך כדי שהוא נע בתוך היבשה בעצם אל תוך העולם; ובהתבסס על הביצועים וההצלחות של מצורים שונים יקבע אילו צמתים שננעלו ממקודם בהתקדמות הראשונית יוכלו להיות זמינים כעת כדי להתקדם הלאה. אז אני באמת חושב שעם כל כך הרבה משתנים שנמצאים במשוואה של איך צמתים מתקדמים ונשארים קיימים ככל שיש לך יותר משתנים, ככה תהיה הסבירות שתהיה התפצלות משמעותית בהתקדמות עולם גבוהה יותר .[14]Steven Sharif

בדרך כלל האלגוריתם שפועל על הרחבת הטריטוריה של צמתים ימנע מצמתים משמעותיים להיות קרובים זה לזה ... יכולה להיות סערה מושלמת בה כל הרחבה של אלגוריתם הטריטוריה תגרום לכך שצמתים יתקרבו זה לזה מאוד מכיוון שקיימות דרישות מסוימות שצריכות להתקיים בכדי לספק את האפשרות של השתלטות על צמתים צמיתים; וייתכן ששני צמתים לעולם לא יהפכו אחד את השני לצמית ובסופו של דבר יהיו צמודים זה לזה וימשיכו להרחיב את הטריטוריה שלהם בכיוונים מנוגדים: בערך כמו בספר "בין שתי ערים".[13]Steven Sharif

 • צומת לא מקבל XP מהצמתים האחרים שתחת אזור ההשפעה שלו עד שאותם הצמתים מתפתחים לרמה הכי גבוהה שהם יכולים.[9]
 • שחקנים יועברו למקום בטוח אם הם נמצאים במקום של נכסים חדשים שצריכים להווצר במהלך התרחבות של צומת.[15]
 • אזרחים של צומת אחד יכולים לתרום להתקדמות של צמתים אחרים[16]
 • האחוז המדויק של התקדמות מהשגת חפצים או מהריגה של מפלצות לא יהיה ידוע במפורש כדי להימנע מהפיכת המערכת ל"משחק".[17]

לאנשים שונים יש משאבים שונים שהושקעו בהתקדמות של צמתים וזה יהיה קצת "משחקי" אם היית יכול לדעת בדיוק מה נחוץ באותה נקודה מכיוון שזה יבלום את התמריץ של אנשים להשתתף.[17]Steven Sharif

צמתים צמיתים

Village (stage 3) or higher nodes enslave nearby nodes, converting them into vassal nodes.[6][12]

 • Vassal nodes must remain at least one node stage below their parent node.[6]
  • Neighboring nodes lower than stage 3 also block the growth of their immediate neighbors. This is intended to be tested in אלפא-1.[12]
  • Vassal nodes first apply any experience earned to their own deficit (see התנוונות של צומת). It then applies excess experience earned to its parent node.[4]
  • If the parent node advances, the vassal is once again able to advance.[6]
 • Vassal nodes give excess experience to their parent node and may have their own vassals; so long as they fall within the parent node’s zone of influence.[6]
  • If a node is capped and is both a vassal and has its own vassals, any experience earned from itself or its Vassals is first applied to its own deficit. Experience beyond that is then sent to its parent node.[4]
 • Vassals are subject to the government, alliances, wars, taxes, and trade of their parent node, and are able to receive federal aid from them.[6]
 • Vassal nodes cannot declare war on their parent node or any of their vassals.[6]
 • Citizens of vassals are bound by the diplomatic states of the parent node.[6]

If a Node is a Vassal Node and is capped from advancing further, it first applies any experience earned to its own deficit (see Node Atrophy section), and then applies excess experience earned to its Parent Node. If the Parent Node advances and the Vassal is able to grow, it becomes uncapped. If a Node is capped and is both a Vassal and has its own Vassals, any experience earned from itself or its Vassals is first applied to their own deficit. Any experience beyond that is then sent to its Parent Node.[4]Margaret Krohn

Node elections

Once a node has reached Village stage there will be a one week cooldown period before node elections begin.[19]

 • This cooldown period allows players to establish citizenship at the village; which may require them to relinquish previous citizenship at another node.[19]
 • Following the initial cooldown, there will be a one week election process, then from that point on, elections will follow a monthly cadence.[19]
 • מצור על צומת may not be declared for 21 days following a node advancing to Village (stage 3). This does not apply to nodes at higher stages.[20]

The village stage is a unique stage because that's when the government system comes online and all other stages past village there will have already been a cadence for the election system and it will follow that cadence, but after the initial village stage is completed there will be a one week period where players have an opportunity to establish citizenship at the village that also provides for the cooldown time that is- that would be present on players leaving another node to kind of participate in in this particular node leveling up. But that after that one week period then there will be a one-week election process and then from that point moving forward will be the one month cadence that the node experiences elections on.[19]Steven Sharif

Node elections occur on a monthly basis.[19][21]

שלטון הצומת and mayors are chosen through different methods according to the node's type.[3][6]

Buildings

Buildings that offer goods and services, as well as purchasable housing are created when a node reaches village stage.[3]

דיור לשחקנים

דיור לשחקנים Type. Availability. Starting count. Ownership limit.
דירות Instanced.[3] Village stage and higher.[32] 50.[33] One per character per server.[34]
דיור חופשי Open world.[3] Village stage and higher.[3] Ample.[33] One per account.[34]
Static housing In-node.[3] Village stage and higher.[3] 8.[33] One per character per server.[34]

Real estate

Players buy the deeds for housing from the node itself.[23] Players can also buy and sell properties from other players.[3]

 • Housing will have a base price that scales with the number of citizens in the node.[35]
 • The developers are considering an auction-based method for listing new properties that become available for purchase when a node advances.[37]
  • A grace period will occur before the housing becomes available for auction.[37]
  • Bids will then be accepted starting at a minimum reserve value that is based on the number of citizens in that node.[37]
  • At the end of the auction, the highest bidder will win the house.[37]
 • Static housing and apartments can be listed and sold to other players.[38][39]

There's no cap essentially in player originated sales. Those are determined essentially by supply and demand as it is within the game and there's no artificial barrier to how high that demand can go.[40]Steven Sharif

 • Housing ownership can default back to the node if the owner fails to pay their property taxes. A balance and penalties will be charged to the new purchaser of the home in the manner of a "foreclosure process".[35]
 • Players will not be able to exceed their allotment of housing in the game.[43]

This will allow players to transfer real property goods. This includes ... static housing, this includes apartments that they may own; and they can sell those because those will have a limited and finite quantity.[43]Steven Sharif

Rental and leasing concepts are currently under consideration.[43]

Some concepts that we have is going to be rental or leases that could be had allowing players to kind of lease a property for a period of time where they will have control rights over utilizing storage based on the area, controlling the furniture or access point; all that kind of stuff.[43]Steven Sharif

Housing benefits

דיור לשחקנים offers a number of benefits:[38][44]

 • Ability to claim citizenship to a node.[45]
 • Each different type of housing offers different benefits.[40]
  • Additional benefits are granted to home owners who are also citizens of that node.[40]
 • Ability to place furniture and other decor items.[46][47][48]
  • Houses will be empty when purchased. Players will need to place furnishings and decorations in them.[49]
  • Each size of player-owned housing determines how many decor items can be placed in it.[38]
 • Storage containers.[48][44]
  • Players must build and place these in their housing. There are restrictions on the grades of storage containers available in different types of houses.[48]
  • Different grades of storage containers have different inventory capacities.[48]
 • יצירה benches to craft furniture and other items.[47][44]
 • Prized items can be displayed within a house.[44]
 • השגים and trophies may be displayed.[44]
 • Social activities.[44]
 • May provide proximity based bonuses.[44]

קרוואנים

קרוואנים facilitate the transfer of goods for players wishing to turn a profit.[51]

The caravan system is an open world PvP system that revolves around opportunity and risk. קרוואנים facilitate the transfer of goods for players wishing to turn a profit.[51]

 • Caravans can transport goods for more than one player.[55]

Death penalties do not apply to objective-based events (such as caravans, guild wars, and node sieges).[57]

מצור על צומת

מצור על צומת (תרום-אלפא footage).[58]

ברגע שאיזורים בעולם מתפתחים, איזורים אחרים נופלים. זהו הבסיס של העולם החי והנושם של אפר היצירה, בו לשחקנים תהיה היכולת לקבל החלטות משמעותיות החשובות לאריכות החיים של אזור שהופך לעיר, או האם לצור על עיר מתחרה. קום מתוך האפר, צור את העולם סביבך והיה חלק מסיפור המתעצב ממעשיך והחלטותיך.[4]Margaret Krohn

מצור על צומת מאפשר לשחקנים להרוס צמתים.[4] זה סולל את הדרך להתפתחות וגישה חדשה לתוכן הנעול בצמתים שמסביב. התוצאה של דינמיקה כזו היא שסכסוכים ויריבויות פוליטיות משחקים תפקיד חשוב במבנה העולם.[5]

הטלת מצור על צמתים לא תהיה משימה קלה עבור התוקפים.יהיה לערים ו- מטרופולינים יתרון הגנתי משמעותי.[5]

אם יש לך בית בצומת ואתה לא רוצה לראות את הבית שלך נהרס, אתה צריך להגן על העיר![59]Steven Sharif

צמתים יכולים לרדת רמה בהתבסס על התנוונות של צומת.[4]

Monster coin events

Legion monster coin events are common events that occur for צמתים up to the Village stage. This might include a horde of zombies rolling across the countryside finding something or someone to feast on. Players who wish to keep their advancements will need to be vigilant.[60]

Elite monster coin events occur for nodes that exist between the Village and מטרופולין stages. This level of event would include something along the lines of a dungeon level bosses and mobs coming into the world to pillage and destroy specific centers of activity.[60]

Artwork

See also

הפניות

 1. שידור חי, 2020-01-30 (1:07:50).
 2. שידור חי, 2019-11-22 (50:56).
 3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 Node series part II – the Metropolis.
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 Blog - Know Your Nodes - Advance and Destroy.
 5. 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 A reactive world - Nodes.
 6. 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 Blog - Know Your Nodes - The Basics.
 7. שידור חי, 2018-12-12 (14:48).
 8. רֵאָיוֹן, 2020-07-20 (3:45).
 9. 9.0 9.1 9.2 שידור חי, 2017-10-16 (50:20).
 10. וִידֵאוֹ, 2017-04-20 (0:02).
 11. Npc vending.jpg
 12. 12.0 12.1 12.2 jahlon-steven-vassal-nodes-quote.png
 13. 13.0 13.1 רֵאָיוֹן, 2020-07-08 (1:00:15).
 14. 14.0 14.1 רֵאָיוֹן, 2020-07-18 (10:04).
 15. שידור חי, 2017-11-17 (55:27).
 16. node xp.png
 17. 17.0 17.1 שידור חי, 2017-05-26 (28:16).
 18. שידור חי, 2020-03-28 (1:01:34).
 19. 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 רֵאָיוֹן, 2020-03-27 (6:03).
 20. steven-mayoral-siege-cooldown.png
 21. Government2.jpg
 22. 22.0 22.1 שידור חי, 2020-10-30 (1:01:00).
 23. 23.0 23.1 MMOGames interview, January 2017
 24. 24.0 24.1 24.2 steven-kings-and-mayors.png
 25. רֵאָיוֹן, 2018-05-11 (50:05).
 26. 26.0 26.1 26.2 26.3 רֵאָיוֹן, 2020-07-19 (26:54).
 27. gladiators.jpg
 28. Podcast, 2018-05-11 (52:20).
 29. 29.0 29.1 רֵאָיוֹן, 2020-03-27 (09:05).
 30. רֵאָיוֹן, 2020-03-27 (11:04).
 31. שידור חי, 2020-01-30 (1:01:59).
 32. Steven Sharif - Clarification points from today’s stream.
 33. 33.0 33.1 33.2 steven-housing-numbers.png
 34. 34.0 34.1 34.2 רֵאָיוֹן, 2018-05-11 (50:47).
 35. 35.0 35.1 שידור חי, 2020-06-26 (53:41).
 36. שידור חי, 2017-05-12 (52:01).
 37. 37.0 37.1 37.2 37.3 שידור חי, 2017-05-12 (55:01).
 38. 38.0 38.1 38.2 38.3 שידור חי, 2020-06-26 (47:32).
 39. שידור חי, 2020-06-26 (54:03).
 40. 40.0 40.1 40.2 40.3 רֵאָיוֹן, 2020-07-08 (33:34).
 41. שידור חי, 2020-06-26 (1:02:12).
 42. שידור חי, 2020-06-26 (56:08).
 43. 43.0 43.1 43.2 43.3 שידור חי, 2019-05-30 (1:23:41).
 44. 44.0 44.1 44.2 44.3 44.4 44.5 44.6 שידור חי, 2017-05-05 (30:53).
 45. Citizenship.png
 46. רֵאָיוֹן, 2020-07-08 (40:20).
 47. 47.0 47.1 שידור חי, 2020-06-26 (45:32).
 48. 48.0 48.1 48.2 48.3 וִידֵאוֹ, 2020-05-31 (47:32).
 49. שידור חי, 2020-06-26 (53:20).
 50. שידור חי, 2020-05-29 (1:03:35).
 51. 51.0 51.1 About Ashes of Creation.
 52. וִידֵאוֹ, 2019-07-16 (0:00s).
 53. שידור חי, 2017-05-15 (45:20).
 54. רֵאָיוֹן, 2017-01-20 (4:19).
 55. רֵאָיוֹן, 2018-05-11 (28:21).
 56. flagging.jpg
 57. שידור חי, 2020-12-22 (1:13:51).
 58. וִידֵאוֹ, 2016-12-04 (0:02).
 59. וִידֵאוֹ, 2017-04-30 (5:31).
 60. 60.0 60.1 שידור חי, 2017-05-03 (36:25).