סוגי צמתים

מתוך Ashes of Creation Wiki
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

צמתים קיימים בכל רחבי העולם והמיקום של צומת יקבע את סוגו; אבל סוג הצומת ייראה ... בשלב הראשון של ההתפתחות, כאשר הצומת מתחיל להפיץ סחורות בזמן אמת בעולם; זה בעצם ה- NPCs, הסוחרים האלה שמגיעים לאזור והם מציעים שירותים ו/או שאתה יודע על חנויות או מה שלא תהיה העסקה. אתה תוכל לראות את סוג הצומת מאותם הסוחרים. אז אם זה צומת צבאי אתה תראה אנשי צבא. אם זה ... צומת כלכלי אתה תראה סוחרים. אם זה מדעי תוכל לראות חוקרים; ואם זה צומת שמימי אז תראה כהנים ואנשי דת. ככה שלשחקנים תהיה הבנה מאוד טובה על איזה סוג צומת הוא כל צומת כך שיוכלו לדעת כיצד הם רוצים להתקדם. [1]Steven Sharif

צמתים מסווגים לאחד מתוך ארבעה סוגי צמתים, לכל סוג יש את המומחיות המיוחדת שלו. [2]


סוגי צמתים.[2] מומחיות.[2] דמויות ללא שחקן.[2]
צמתים שמימיים מתמקד באמונה ומיומנויות/שיפור ציוד כהנים
צמתים כלכליים מתמקד במסחר וסוחרים סוחרים
צמתים צבאיים מתמקד בקרב וסוגי דמויות שומרים
צמתים מדעיים מתמקד באומנים מלומדים

Ashes of Creation תאפשר לך, השחקן, להחליט על גורל העולם שמסביבך. עם כל סוג צומת, אתה יכול לשנות את שטף המשאבים והסחורות בעולם. האם תגדל את המטרופולין הכלכלי הגדול ביותר ותסייע לנתב את עושרה של Verra, או שתבחר בדרך אחרת שתחשוף סיפורים חדשים מלאים בבעלי ברית ואויבים?[3]

סוגי צמתים הם קבועים מראש וזהים בכל השרתים. [2]

לדוגמה, אם צומת מדעי ברמה 4 נהרס, הוא יהפוך לצומת מדעי ברמה 0. הוא לעולם לא יהיה כל סוג צומת אחר שאינו צומת מדעי. המיקום של הסוגים האלו קשור להשפעות של האזור הנמצא סביב הצומת. [2]Margaret Krohn

סוגי צמתים משפיעים על מגוון שירותים ומערכות בכל שלב של פיתוח צומת. [2]

סוגי הצמתים יהיו סופיים במהלך שלבי בדיקות הBeta.[4]

בדיקת הבטא תדרוש שסוגי הצומתים יהיו סופיים; וזה בגלל האופן שבו סוגי צמתים משולבים לנקודות העניין (points of interest) ההתואמות ולקווי המשימות (quest lines). אז זה לא משהו שאנחנו יכולים להחליף בקלות. [4]Steven Sharif

Node benefits

Each node type has a superpower (ultimate ability) that becomes unlocked when the node reaches מטרופולין (שלב 6).[3]

Divine node benefits

צמתים שמימיים at מטרופולין (שלב 6) may unlock a procedurally built "mega catacomb" dungeon beneath it that connects to its divine vassal nodes. These may house unique bosses with unique drop tables.[6]

Economic node benefits

צמתים כלכליים that have reached the metropolis stage unlock the linked economy superpower. Economic nodes with this superpower share their Auction house listings with all others.[3]

Economic Nodes that have reached the Metropolis Stage unlock the Superpower “Linked Economy”. Any Economic Node with this Superpower unlocked shares Auction House listings with all the others, meaning that the items listed in one Linked Economy Node can be bid on from any other Linked Economy Node. Linked Economies also connect a Metropolis and any Vassal Economic Nodes belonging to that Metropolis.[3]

The Linked Economy Superpower has the potential to create a massive market that spans the world. This will allow players to attain and sell goods with ease, providing those who have access to these Economic Nodes a faster path to fortune in the lands of Ashes of Creation.[3]

Military node benefits

צמתים צבאיים enable ציידי ראשים and (potentially) reduced duration of corruption.[8][9]

Scientific node benefits

צמתים מדעיים that have reached the metropolis stage unlock the Teleportation superpower.[10]

  • Citizens of metropolis scientific nodes may teleport between the metropolis and any of its vassal nodes, regardless of the stage of the vassal node, so long as the vassal node is not at war.
  • Citizens of vassal nodes may teleport to their metropolis node and back.
  • If there are multiple scientific metropolises, then an airship will provide faster travel between those scientific metropolises for citizens of those nodes and their vassal nodes, so long as the metropolises are not at war.

This will allow Citizens and Vassals of Scientific Metropolises to do things more quickly than others, as fast travel is limited in the world of Ashes of Creation. They’ll be able to exchange goods and information with ease and get to locations in the world at a quicker speed in order to gather crafting materials to create recipes, as well as participate in limited-time events.[10]

Node elections

Once a node has reached כפר stage there will be a one week cooldown period before node elections begin.[12]

  • This cooldown period allows players to establish citizenship at the village; which may require them to relinquish previous citizenship at another node.[12]
  • Following the initial cooldown, there will be a one week election process, then from that point on, elections will follow a monthly cadence.[12]
  • מצור על צומת may not be declared for 21 days following a node advancing to any stage.[13]
    • This was previously stated to apply only to nodes advancing to כפר (שלב 3), not higher stages.[14]

The village stage is a unique stage because that's when the government system comes online and all other stages past village there will have already been a cadence for the election system and it will follow that cadence, but after the initial village stage is completed there will be a one week period where players have an opportunity to establish citizenship at the village that also provides for the cooldown time that is- that would be present on players leaving another node to kind of participate in in this particular node leveling up. But that after that one week period then there will be a one-week election process and then from that point moving forward will be the one month cadence that the node experiences elections on.[12]Steven Sharif

Node elections occur on a monthly basis.[12][15]

שלטון הצומת and mayors are chosen through different methods according to the node's type.[19][2]

Unique node buildings

Each node type has a unique node building associated with it that can be activated at the כפר stage of node advancement. The unique building plays a central role in the progress of civilization for a server.[3]

See also

הפניות